Programy ujeżdżeniowe 2022

Załącznik nr 6    Wykaz programów w próbie ujeżdżenia od 01.02.2022

Poziom
zawodów

Kategoria Program Diagram
Dzieci

CAICh
ZK

 Kuce zaprzęgi jednokonne Test Ch P1 Test Ch P1
Juniorzy
CAIJ
ZK

Kuce i Konie zaprzęgi jednokonne,

Kuce pary
Test J & YD Test J & YD
U25
CAI U25
ZK

Kuce i Konie single, Kuce pary

Kuce i Konie zaprzęgi jednokonne

Kuce pary

Test J & YD

Test 3*A HP1

Test 3*A HP2

Test J & YD

Test 3*A HP1

Test 3*A HP2
Seniorzy

CAI1*

ZK klasa L
Wszystkie kategorie Koni i kuców

Test 1*A
Test 1*B

YH3a i YH3

Test 1*A
Test 1*B

YH3a i YH3

CAI2*

ZK klasa N
Wszystkie kategorie Koni i kuców

Test 2*A
Test 2*HP2-HP4
YH4

Test 2*A
Test 2*HP2-HP4
YH4

CAI3*/CAI2*
(Testy 3*
nie mogą być

użyte w CAI2*H1)

ZK klasa C
Konie i kuce pojedynki CAI2* - Test 2*HP1
CAI3* - Test 3*HP1